تغییر مکان تلفن ثابت

 تغییرمکان تلفن  :

به معنای جابجائی خط تلفن از محل فعلی به محل جدیددرمحدوده مرکزمربوطه.

مدارک :

1)  کپی مدرک شناسائی مشترک
2)  آخرین قبض پرداخت شده تلفن
3)  حضور مشترک جهت تکمیل فرم درخواست


  هزینه بررسی فنی : 5150 ریال و تغییرمکان 46350 ریال روی قبض شارژ می شود.

تماس با ما

لطفا ما را از نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود بی نصیب نگذارید.

Goto Top

دفتر اصفهان

خیابان مسجدسید، خیابان طیب
روبروی ایستگاه خمینی شهر
تلفکس : 9992-235 (313) 98+