تغییر نام تلفن ثابت

تغییرنام تلفن :

به معنای انجام تغییرنام بدون جابجائی است.


مدارک :

1) کپی مدرک شناسائی فروشنده وخریدار تلفن
2) آخرین قبض پرداخت شده تلفن
3) حضور طرفین در دفتر جهت تکمیل  فرم نقل وانتقالات


           هزینه : 20600 ریال روی قبض شارژ می شود.

تماس با ما

لطفا ما را از نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود بی نصیب نگذارید.

Goto Top

دفتر اصفهان

خیابان مسجدسید، خیابان طیب
روبروی ایستگاه خمینی شهر
تلفکس : 9992-235 (313) 98+