پست امانات

 

پست امانت: مشتریان محترم می توانند کالا و اشیاء خود را تا حداکثر 30کیلو گرم (برای محتویات غیر قابل تفکیک مانند فرش تا حداکثر 50کیلو گرم) از طریق این سرویس ارسال نمایند. در این سرویس هنگام دریافت مرسوله به فرستنده قبض رسید ارائه می شود و هنگام تحویل آن به گیرنده از وی امضاء اخذ می گردد.

تماس با ما

لطفا ما را از نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود بی نصیب نگذارید.

Goto Top

دفتر اصفهان

خیابان مسجدسید، خیابان طیب
روبروی ایستگاه خمینی شهر
تلفکس : 9992-235 (313) 98+