سرویس بیمه پستی

 

کلیه مرسولات ثبتی (قبول شده در قبال ارائه رسید پستی) به دو روش در مقابل آسیب دیدگی و یا مفقودی بیمه می شود.لذا مشتری محترم با توجه به اهمیت محتویات مرسولات خود و ارزش آن و با استفاده از راهنمایی متصدی باجه تصمیم مناسب را  اتخاذ نماید.

الف ) بیمه عمومی
در صورت عدم تمایل مشتری به بیمه مرسولات متناسب با ارزش آن، به کلیه مرسولات ثبتی یک حق بیمه ثابت تعلق گرفته و با تعهد حداکثر تا مبلغ مندرج در نرخنامه مصوب خدمات پستی، مرسولات در قبال مفقود و آسیب دیدگی جزئی یا کلی  بیمه می شوند.

ب) بیمه با ارزش اظهار شده:
فرستنده می تواند با توجه به ارزش محتوی مرسوله خود (وجه نقد، طلا، اوراق بهاءدار و ... ) و با استفاده از راهنمایی های متصدی باجه پستی نسبت به استفاده از این سرویس اقدام نماید. در این حالت چنانچه مرسوله در مراحل پستی دچار آسیب دیدگی شده و یا مفقود گردد ، مطابق قوانین و مقررات به میزان  تا حداکثر ارزش اظهار شده توسط فرستنده غرامت پرداخت می گردد.

 

تماس با ما

لطفا ما را از نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود بی نصیب نگذارید.

Goto Top

دفتر اصفهان

خیابان مسجدسید، خیابان طیب
روبروی ایستگاه خمینی شهر
تلفکس : 9992-235 (313) 98+