تعرفه استفاده

الف- مکالمه


همراه اول در راستای رضایتمندی مشترکین در جهت شفاف کردن نرخ مکالمات اقدام به یکسانسازی تعرفه ها نموده است. با اجرای این طرح پیچیدگی های تعرفه مکالمات مشترکین دائمی و اعتباری مرتفع شده و محاسبه میزان کارکرد برای مشترکین بسیار ساده خواهد شد.
تاریخ اجرای طرح اول اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳۳می باشد و این طرح همزمان برای مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول اعمال می گردد.
جزئیات طرح یکسان سازی تعرفه های مکالمه به شرح جدول ذیل می باشد:
  

 

جدول شماره 1

ردیف

نوع مکالمه

تعرفه هر دقیقه مکالمه (ریال)

  

۱

همراه اول اعتباری به تلفن ثابت

۶۷۰

۲

همراه اول اعتباری به همراه اول

 

۶۷۰

َ

 • معیار محاسبه تعرفه یک تماس بر اساس ثانیه می باشد، بعنوان مثال هزینه یک تماس ۳۰ ثانیه ای همراه اول اعتباری به تلفن ثابت برابر ۳۳۵ ریال خواهد بود.
  • فعال سازی طرح یکسان سازی تعرفه ها بصورت اتوماتیک برای مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول صورت می پذیرد و مشترکین نیاز به هیچگونه اقدامی در این خصوص نخواهند داشت.
  • هزینه جابجایی در کل شبکه همراه اول حذف خواهد شد.
  • هزینه ( تعرفه) های زمان اوج ترافیک و زمان غیر اوج ترافیک حذف خواهد شد.
  • هزینه های بین شهری و بین استانی حذف خواهد شد.
  • تعرفه مکالمات بین الملل همچنان بصورت قبل بوده و تغییر نکرده است.
  • تعرفه مکالمه با دیگر اپراتورها تغییر نکرده و بصورت جدول ذیل خواهد بود:
   

 

 جدول شماره 2

ردیف

نوع مکالمه

تعرفه هر دقیقه مکالمه (ریال)

 

۱

همراه اول اعتباری به ایرانسل یا رایتل

۹۳۷

 ب- جدول تعرفه هاي سرويس ويژه


 

 

جدول شماره 3

نوع سرویس

تعرفه

پيام کوتاه
(SMSS)

فارسي

۱۱۶ ريال به ازاي هر صفحه

انگليسي

۲۷۴ ريال به ازاي هر صفحه

اینترنت (نوترینو )

برای سیم کارت های دائمی ۰.۵ ریال به ازای هر کیلو بایت دریافت و ارسال داده

برای سیم کارت های اعتباری ۰.۷۵ ریال به ازای هر کیلو بایت دریافت و ارسال داده

 

ج- جدول تعرفه خدمات

جدول شماره 4

نوع خدمات

           تعرفه (ريال)

تعويض سيم كارت

۵۰۰۰۰

تغيير مالكيت

۲۰۰۰۰

تغيير آدرس

۲۵۰۰۰

وصل به  تقاضای مشترک

۲۵۰۰۰

تغییر وضعیت  IDLE به ACTIVE

رایگان

خروج از لیست سیاه

۱۰۰۰۰

 

 

 

 

تماس با ما

لطفا ما را از نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود بی نصیب نگذارید.

Goto Top

دفتر اصفهان

خیابان مسجدسید، خیابان طیب
روبروی ایستگاه خمینی شهر
تلفکس : 9992-235 (313) 98+