مفقودی سیم‌کارت دائمی

 مشترکین تلفن همراه در صورت مفقود شدن سيم كارت، مي توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت ، نمایندگی های همراه اول ، ادارات مشترکین استان ها ، مراکز تلفن ثابت ( ارائه دهنده خدمات خاص همراه اول ) تقاضاي قطع و دريافت سيم كارت جديد نمايند.

شرايط دريافت خدمت و مدارك مورد نياز:

-  حضور مالك يا وكيل قانوني وي

-  تكميل و امضاي فرم درخواست

-  ارائه اصل و تصوير كارت ملي

-  ارائه اصل وكالتنامه دارای اعتبار  و تصوير آن در صورت مراجعه وكيل

-  ارائه اصل قبض پرداختی دوره آخر

یاد آوری :

۱. در سیم  كارتهاي دائمي در صورت درخواست مشترك، صرفاً نسبت به اعمال قطع مفقودي اقدام گرديده و پس از آن در صورتي كه مشترك ( يا وكيل قانوني وي) ظرف مدت ۲۰ روز براي دريافت سيم كارت مراجعه ننمايد، تلفن همراه مربوطه مجدداً وصل مي گردد.

۲. درصورت عدم حضورمشترک ، بستگان درجه اول (پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر) ایشان می توانند به یکی از دفاترخدمات ارتباطیویا مراکز تلفن ثابت (درتهران ) و ادارات مشترکین (سایراستانها) مراجعه وصرفا" نسبت به قطع مفقودی و تکمیل فرم مربوطه با ارائه  مدارک لازم (اصل و تصویر شناسنامه مالک و مراجعه کننده )اقدام نمایند.

۳. تعويض سيم كارت مشتركيني كه قبلاً در يكي از دفاترخدمات ارتباطی  درخواست قطع مفقودي نموده اند، فقط از طريق همان دفتر صورت مي پذيرد.

۴. صدور سيم كارت مشتركين كه در يكي از شهرها اقدام به قطع مفقودي نموده اند در ادارات مشتركين مراكز استان ها امكان  پذير مي باشد.

۵. مشترکین تلفن همراه درصورت اعلام مفقودی از طریق سایت همراه اول(خدمات غیرحضوری) می توانند جهت دریافت سیم کارت با ارائه مدارک لازم (اصل وتصویر کارت ملی وآخرین قبض پرداخت شده ) به یکی از دفاترخدمات ارتباطی مراجعه نمایند.

تماس با ما

لطفا ما را از نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود بی نصیب نگذارید.

Goto Top

دفتر اصفهان

خیابان مسجدسید، خیابان طیب
روبروی ایستگاه خمینی شهر
تلفکس : 9992-235 (313) 98+