تعویض سیم کارت دائمی

مشترکین تلفن همراه در صورت معیوب شدن سیم کارت و عدم امکان استفاده از آن و مشاهده پیغامInsert Simcard  یا  Card rejected، می توانند با مراجعه به این دفتر تقاضای تعویض سیم کارت نموده و سیم کارت جدید دریافت نمایند.

 شرایط دریافت خدمت و مدارک مورد نیاز:

-  حضور مالک تلفن همراه یا وکیل قانونی او

-  تکمیل و امضای فرم در خواست

-  ارائه اصل و تصویر کارت ملی

-  ارائه اصل وکالتنامه و تصویر آن در صورت مراجعه وکیل  قانونی

-  ارائه اصل قبض پرداختی دوره آخر

 

یادآوری  :

۱.مشترکین تلفن همراه که سیم کارت آنها قدیمی می باشد می توانند جهت انجام تعویض سیم کارت بدون هزینه  به این دفتر مراجعه نمایند.

۲.   در صورتی که مشترک شماره PIN (Personal Identity Number) خود را اشتباه وارد نماید، پس از ۳ بار تکرار، سیم کارت قفل شده و برای فعالسازی مجدد نیاز به وارد نمودن کد ۸ رقمی PUK UnblockingKey) Personal) می باشد. در صورتی که کد PUK، ۳ مرتبه به اشتباه وارد شود سیم کارت سوخته و غیر قابل استفاده خواهد شد.

۳.   کد PUK، درج شده روی بدنه سیم کارت کد محرمانه سیم کارت بوده و قابل تغییر نمی باشد، در صورت مفقود شدن فقط به مالک تلفن همراه قابل ارائه است .

۴.تعویض سیم کارت درساعات غیراداری و روزهای تعطیل در یکی از ادارات مشترکین قابل انجام است .

نحوه دریافت سیم کارت نسل چهارم (USIM) :

برای دریافت سیم کارت های نسل ۴ (یوسیم) می توانید به این دفتر "مراجعه فرمائید".

 

 

تماس با ما

لطفا ما را از نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود بی نصیب نگذارید.

Goto Top

دفتر اصفهان

خیابان مسجدسید، خیابان طیب
روبروی ایستگاه خمینی شهر
تلفکس : 9992-235 (313) 98+