قطع به تقاضای مشترک

 مشتركين تلفن همراه مي توانند در صورت نياز به قطع ارتباط تلفن همراه براي مدت معين(بعد از سه ماه وصل می شود) به يكي از ۲روش زیر درخواست قطع تلفن همراه نمایند.
۱. حضوری :مشترکین تلفن همراه می توانند برای قطع و وصل به تقاضای مشترک با ارائه مدارک لازم و تکمیل فرم مربوطه به یکی از دفاتر خدمات ارتباطي مراجعه نمایند.
۲. غیرحضوری :مشترکین درصورتیکه خدمات غیرحضوری (E-care) را فعال نموده اند می توانند با مراجعه به سایت همراه اول نسبت به قطع و وصل به تقاضای مشترک اقدام نمایند.

 

مدارك و شرايط مورد نياز :

-   حضور مالك تلفن همراه يا وكيل قانوني ایشان

-   تكميل و امضاي فرم درخواست

-   ارائه اصل و تصوير كارت ملي

-   ارائه اصل وكالتنامه و تصوير آن در صورت مراجعه وكيل قانوني

-   ارائه اصل قبض پرداختي دوره آخر (تایید وصولی مبلغ صورتحساب توسط دفاتر خدماتی الزامی است)

 

یادآوری :

۱. مدت قطع تلفن همراه حداكثر ۳ ماه مي باشد.

۲.  وصل تلفن مشتركيني كه قبلاً در يكي از دفاترخدمات ارتباطی  درخواست قطع نموده اند ،صرفاً از طريق همان دفتر صورت مي پذيرد.

۳.  مشترکین تلفن همراه که خدمات غیرحضوری(E-care) تلفن همراه خود رافعال نموده اند می توانند با مراجعه به سایت همراه اول  درخصوص قطع و وصل به  تقاضای مشترک  اقدام نمایند.

 

تماس با ما

لطفا ما را از نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود بی نصیب نگذارید.

Goto Top

دفتر اصفهان

خیابان مسجدسید، خیابان طیب
روبروی ایستگاه خمینی شهر
تلفکس : 9992-235 (313) 98+