اصلاح یا تغییر آدرس

اصلاح آدرس:

حضوری: مشترکین تلفن همراه می توانند با ارائه کارت ملی به یکی از دفاترخدمات ارتباطی مراجعه و نسبت به اصلاح آدرس اقدام نمایند.

شرایط اصلاح آدرس:

۱ .  در آدرس جدیدمشترک، فقط نام یک خیابان و یا کوچه اضافه شده و پلاک وکدپستی ایشان تغییرنکرده باشد.

۲ .  در آدرس جدید مشترک، فقط پلاک تغییرکرده و کد پستی مشترک با استعلام از تلفن ۱۴۰ تغییرنکرده باشد .

۳ .  در آدرس جدید مشترک هیچگونه تغییری درآدرس و پلاک مشترک وجود نداشته و فقط کدپستی نیازبه اصلاح داشته باشد.

 

 تغییر آدرس:

حضوری: مشترکین تلفن همراه می توانند با ارائه کارت ملی به یکی از دفاترخدمات ارتباطی مراجعه و نسبت به اصلاح آدرس اقدام نمایند.
  

 شرایط در یافت خدمت و مدارک مورد نیاز :

- حضور مالک تلفن همراه

- تکمیل و امضای فرم در خواست

- ارائه اصل و تصویر کارت ملی

- ارائه اصل قبض پرداختي دوره آخر

 

 

 

 

تماس با ما

لطفا ما را از نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود بی نصیب نگذارید.

Goto Top

دفتر اصفهان

خیابان مسجدسید، خیابان طیب
روبروی ایستگاه خمینی شهر
تلفکس : 9992-235 (313) 98+