صدور کارت ملی المثنی

 

چنانچه کارت شناسایی ملی مفقود شده باشد می بایست با مراجعه به نزدیکترین اداره ثبت احوال و تکمیل نمونه اظهارنامه فقدان (فرم شماره 10) اقدام و به همراه مدارک لازم جهت صدور کارت شناسایی ملی اقدام نمود.

                                                     
هزینه صدور اولین کارت شناسایی ملی ناشی از فقدان برای بار اول ، دوم و سوم و بیشتر متفاوت بوده و طبق تعرفه جاری می باشد که  ضروری است طی فیش بانکی به حساب مربوطه واریز گردد.

 

 

فرم درخواست صدور کارت شناسایی ملی المثنی ناشی از فقدان

 

 

تماس با ما

لطفا ما را از نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود بی نصیب نگذارید.

Goto Top

دفتر اصفهان

خیابان مسجدسید، خیابان طیب
روبروی ایستگاه خمینی شهر
تلفکس : 9992-235 (313) 98+