تحویل کارت‌های ملی هوشمند

با انتخاب دفتر پیشخوان 1023 بعنوان چند دفتر منتخب تحویل کارت هوشمند ملی، متقاضیان کارت هوشمند منطقه مرکزی اصفهان کارت‌های خود را در دفتر 1023 تحویل خواهند گرفت.

تماس با ما

لطفا ما را از نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود بی نصیب نگذارید.

Goto Top

دفتر اصفهان

خیابان مسجدسید، خیابان طیب
روبروی ایستگاه خمینی شهر
تلفکس : 9992-235 (313) 98+